Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Βασίλης Βράκας ασχολείται επίσης με πραγματογνωμοσύνες τροχαίων ατυχημάτων και εκτίμηση ζημιών παντός τύπου οχημάτων. Η εξειδικευμένη πείρα 25 ετών αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα.

Συγκεκριμένα προσφέρουμε:

  • Εκτίμηση υλικής ζημιάς οχήματος
  • Ανασχηματισμό μηχανισμού σύγκρουσης
  • Ανάλυση δεδομένων τροχαίου ατυχήματος
  • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης τροχαίου ατυχήματος
  • Παρακολούθηση αποκατάστασης υλικής ζημιάς
  • Έλεγχο ποιότητας εργασίας αποκατάστασης